Analiza deformaţiilor uniaxiale calculate pe aliniamente de staţii GPS, corelarea cu sistemul de falii active din zonă şi seismicitatea asociată.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 1 PN 16350111 FAZA 2

Obiectivul fazei:

§ Analiza deformaţiilor uniaxiale calculate pe aliniamentele de staţii definite în cadrul Fazei I / 2016 a proiectului PN 16 35 01 11,

§ corelarea calitativă acestora cu deformaţiile calculate în cadrul reţelelor Vrancea Nord şi Vrancea Sud, obiectiv al Proiectului Nucleu PN 09 30 03 05, finalizat,

§ corelarea deformaţiilor uniaxiale calculate cu sistemele de falii majore din regiune, aşa cum au fost ilustrate în Anexa grafică, parte componentă a Fazei I / 2016 a proiectului PN 16 35 01 11,

§ corelarea calitativă a deformaţiilor uniaxiale cu seismicitatea crustală înregistrată în zona analizată.

Rezultate:

§ tabele comparative de valori cu parametrii de deformaţie uniaxială pe subreţelele Vrancea Nord, Vrancea Sud şi reţeaua Vrancea extinsă,

§ încadrarea profilelor în contextul geologic şi geodinamic al regiunii Vrancea,

§ reprezentări grafice de sinteză cu valorile deformaţiilor calculate.

Detalii