PN23360101 OBIECTIVUL 1

Parametrizarea și evaluarea efectelor cutremurelor sau a altor fenomene naturale sau antropice.

Fazele proiectului:

Faza 1: Dezvoltarea și configurarea unor instrumente pentru generarea în timp cvasi-real a PDF-urilor (Probability Density Functions) pentru stațiile seismice din cadrul Rețelei Naționale
Faza 2: Senzori neconvenționali și integrarea noilor tehnologii în monitorizarea regiunilor seismice din România
Faza 3: Dezvoltarea și testarea unei metodologii rapide de evaluare a parametrilor mișcării solului și estimarea intensităților seismice la nivel național prin folosirea GMPE
Faza 4: Discretizarea în elemente finite 3D a unor rețele geodezice din România pentru studii de deformații crustale tridimensionale – rețeaua geodezică INCDFP
Faza 5: Determinarea regimului tectonic pentru principalele zone seismogene din România, prin inversia datelor mecanismelor focale existente

Prezentarea pe scurt a proiectului:

Dezvoltarea de tehnici noi de detecție și caracterizare rapidă a fenomenelor naturale și antropice cu risc ridicat, perfecționarea sistemelor de avertizare în timp real

Obiectivele proiectului:

  • Cercetări avansate în scopul îmbunătățirii calității datelor înregistrate la stațiile seismice, de infrasunete sau GNSS, permanente sau temporare, din cadrul Rețelei Seismice Naționale și a Centrului Național de Date, în vederea identificării și analizării fenomenelor naturale sau antropice.
  • Caracterizarea sursei seismice pe teritoriului României prin utilizarea de metode bazate pe inversia mecanismelor focale și a magnitudinii moment.
  • Creșterea performanțelor sistemului de alertare la cutremure și tsunami și dezvoltarea de direcții noi de aplicare ale acestuia.
  • Reducerea riscului seismic şi creşterea rezilienţei societăţii la dezastre prin implementarea rezultatelor științifice și creșterea vizibilității cercetării în domeniul fizicii Pământului, în acord cu provocările socio-economice actuale.