Constituirea și analiza seismo-acustică a setului de evenimente de referință identificate ca provenind de la sursele geofizice naturale și antropogenice cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni). Valorificarea rezultatelor pentru discriminarea evenimentelor seismice: cutremure naturale și explozii de carieră.
NUCLEU 2016-2017 OBIECTIVUL 3 PN 16350303 FAZA 2

Proiectul: Identificarea si caracterizarea surselor seismo-acustice antropogene și naturale de tip impulsiv: explozii accidentale/chimice, industriale (detonări în mine și cariere), explozii de meteoriți, furtuni puternice, utilizând măsuratori ale senzorilor de infrasunete și seismici

Obiectivul fazei:

Stabilirea și analiza seismo-acustică a unui set de evenimente de referință, provenite de la surse naturale și antropogenice (locale și regionale), cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni) și care au generat semnale înregistrate cu senzorii de infrasunete ai stației IPLOR și seismometrele RSN. Valorificarea rezultatelor obținute din analiza seismo-acustică în vederea aplicării lor pentru elaborarea unei proceduri de discriminare a evenimentelor seismice, respectiv distingerea dintre cutremure naturale și explozii de carieră.

Rezultate:

• Crearea unui set de evenimente de referință, provenite de la surse naturale și antropogenice, locale și regionale, cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni) și care au generat semnale înregistrate cu senzorii de infrasunete ai stației IPLOR și seismometrele RSN.

• Obţinerea şi sintetizarea de informaţii complete privind caracteristicile „semnăturilor” infrasonice și seismice ale evenimentelor de referință, prin analiza seismo-acustică a semnalelor generate de acestea.

• Elaborarea unei proceduri unificate de discriminare a evenimentelor seismice (cutremure naturale/tectonice și explozii de carieră), prin valorificarea rezultatelor obținute din analiza lor seismo-acustică.

• Obţinerea şi oferirea de informaţii valoroase privind seismicitatea României, într-o manieră modernă şi uşor accesibilă, integrând rezultatele unor metode, instrumente şi sisteme avansate pentru monitorizare seismo-acustică.

• Evaluarea posibilității extinderii acestei analize seismo-acustice propuse în proiect pentru identificarea și caracterizarea altor evenimente de tip impulsiv/exploziv ce apar în amplasamente cu hazard geofizic ridicat (uzine chimice, centrale termice și nucleare, rafinării, mine), în vederea monitorizării eficiente a riscurilor generate de acestea ca surse antropogenice de poluare.

Detalii