Studiul comportamentului animalelor observat înainte, în timpul şi după producerea cutremurelor semnificative ca element precursor în prognoza pe termen scurt
NUCLEU 2019-2022 OBIECTIVUL 1 PN 19080102 FAZA 9 TERMEN: 20.11.2020

Obiectivul fazei:

Consta în prezentarea și analizarea informațiilor privind comportamentul anomal al animalelor înainte și în timpul cutremurelor subcrustale vrâncene puternice şi moderate. Atât cutremurele majore produse pe 4 martie 1977 (MW = 7.4, Io = IX MSK), 30 august 1986 (MW = 7.1, I0 = VIII-IX MSK), 30 mai 1990 (MW = 6.9, I0 = VIII MSK) si 31 mai 1990 (MW = 6.4, I0 = VII MSK), cât și cele moderate recent produse, precum cel din 28.10.2018 (Mw = 5.5, Io= VI MSK), au fost precedate de o multitudine de astfel de reacții anormale în comportamentul animalelor. Aceste date au fost colectate din zonele afectate imediat după producerea cutremurelor. Unele specii de animale au devenit agitate, nervoase și s-au panicat înainte și după cutremure, precum: câini (au latrat, urlat, alergat speriați), pisici, păsări, bovine, porcine, șoareci și șobolani (au intrat în case fără teamă), cai, pești, șerpi, etc. Aceste manifestări ciudate ale animalelor au fost observate pe întreg teritoriul țării, în special în zona extracarpatică. Comportamentul anormal s-a evidențiat cu câteva secunde până la câteva zile înainte de evenimentele seismice, dar în cele mai multe cazuri, timpul de observație a fost cu două ore înainte de cutremur. Se speră că într-o bună zi acest comportament anormal al animalelor sa fie suficient de bine documentat încât să poată fi folosit ca un precursor seismic de încredere pentru cutremurele de adâncime intermediară.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 • elaborarea hărţilor cu distribuţia locaţiilor privind comportamentul anomal al animalelor înainte şi în timpul cutremurelor din 04.03.1977, 30.08.1986 şi 30 şi 31.05.1990
 • crearea bazei de date cu anomalii ale comportamentului vieţuitoarelor (AAB) observate la cutremurele vrâncene recente şi elaborarea hărţilor cu distribuţia AAB
 • evidențierea tipurilor de senzori biologici sensibili la mișcările seismice;
 • articole ISI/BDI și prezentări la conferințe;
 • crearea unui sistem online continuu integrat în pagina WEB a INCDFP de colectare a informaţiilor bioseismice şi de identificare a anomaliilor;
 • proiectarea unui sistem automat de monitorizare a comportamentului animalelor.

Rezultate obținute:

 • Hărți cu distribuția locațiilor privind comportamentul anormal al animalelor înainte și în timpul cutremurelor din 04.03.1977, 30.08.1986, 31.05.1990
 • Crearea bazei de date cu anomaliile comportamentelor viețuitoarelor (AAB) observate la cutremurul vrâncean din 28.10.2018
 • Evidențierea tipurilor de senzori biologici sensibili la mișcările seismice
 • Prezentarea sistemului online actual
 • Proiectarea sistemului de monitorizare a diverselor specii de animale

Detalii