Analiza de senzitivitate a componentelor de intrare pentru hazard
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 2 PN23360202 FAZA 2 TERMEN: 04.12.2023

Obiectivul fazei:

Upgradarea bazei existente de ȋnregistrări prelucrate (vrâncene, anul 2020; crustale, anul 2016) la anul curent.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezumatul fazei:

Analiza probabilistică a hazardului seismic (PSHA) este utilizată la nivel mondial pentru a cuantifica incertitudinea asociată cu apariția și efectele cutremurelor. Pentru calculul hazardului seismic de tip probabilist se vor testa, clasifica și valida modele de mișcare a solului (GMM) pentru surse seismice de adâncime intermediară și pentru sursele crustale.

Rezultate obținute:

  • Upgradarea bazei de date existente (anul 2020) la anul curent pentru testarea GMM intermediare; 
  • Testarea și validarea modelelor de mișcare (GMM- ground motion models) de folosit în calculul (probabilist) hazardului seismic pentru surse seismice de adâncime intermediară (cel puțin 3 modele dintre Sokolov et al 2008, Văcăreanu et al., 2015, Manea et al., 2022, Back-bone model of ESHM20);
  • Asamblarea bazei de date specifice pentru testarea modelelor potrivite descrierii mișcării seismice produse de sursele crustale;
  • Testarea și alegerea GMM pentru sursele crustale (cel puțin 3 modele alese din practica internațională și/sau variantele up-to-date ale celor folosite ȋn analize recente (ShakeMap implementat de INCDFP);
  • Stabilirea ponderilor necesare arborelui logic care va fi folosit în analiza probabilistă a hazardului seismic.

Detalii