Studiul comparativ al tehnicilor geofizice de monitorizare și metodelor seismologice de analiză, procesare și interpretare a structurii de mică și mare adâncime din zona de vest a României
NUCLEU 2023-2026 OBIECTIVUL 3 PN23360301 FAZA 3f TERMEN: 30.11.2023

Obiectivul fazei:

Prezentare a unui studiu de caz, a seturilor de date multidisciplinare existente, precum și propunerea unei rețele geodezice și geofizice care să completeze și complementeze rețeaua actuală desfășurată în zona analizată.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  • Inventar al situației la zi și a seturilor de date existente;
  • Reprezentarea informațiilor într-un sistem GIS pentru vizualizare și planificare;
  • Propunerea unor metode și rețele de monitorizare multidisciplinară bazate pe instrumente geodezice și geofizice cu detalierea avantajelor și complementarității lor față de cele implementare deja în zonă.

Rezumatul fazei:

Studiul propune o analiză a fezabilității și justificare a necesității, oportunității și importanței implementării unei rețele de monitorizare geodezică și geofizică într-o zonă afectată de subsidență generată de procesul de extracție a sării prin dizolvare. Această rețea de monitorizare urmărește identificarea și evaluarea schimbărilor în relief și subsol, utilizând tehnici avansate de monitorizare geodezică și geofizică. Analiza datelor obținute va contribui la înțelegerea evoluției proceselor subterane și la identificarea potențialelor riscuri asociate cu subsidența. Vor fi astfel formulate recomandări practice pentru gestionarea adecvată a zonei de extracție a sării, atenuând posibilele riscuri și contribuind la dezvoltarea unui cadru sustenabil pentru exploatarea resurselor subterane.

Rezultate obținute:

  • Inventarierea unor seturi de date multidisciplinare existente și accesibile pentru zona de exploatare a sării Ocnele Mari și integrarea lor într-un proiect GIS. Acestea sunt disponibile prin intermediul platformei instituționale SETTING.
  • Propunerea unei rețele de monitorizare care va pune accent pe utilizarea noilor echipamente și tehnologii. Aceasta va cuprinde analize de microgravitatie, măsurători GNSS și de electrometrie și o rețea seismică temporara alcătuită din stații de banda larga și de scurtă perioadă.

Detalii